Hướng dẫn tích hợp chatbot chative.io vào website

chative website thumbnail

Để tích hợp chatbot Chative.io vào website của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau:

Đăng ký và tạo tài khoản trên Chative.io:

Truy cập trang web Chative.io.
Đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản.
Tạo chatbot mới:

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển (dashboard).
Chọn “Create a new bot” để bắt đầu tạo chatbot mới.
Làm theo hướng dẫn để thiết lập nội dung và hành vi của chatbot.
Lấy đoạn mã tích hợp:

Sau khi hoàn tất việc tạo chatbot, vào phần “Settings” hoặc “Integration”.
Tìm mục “Widget Code” hoặc “Embed Code”.
Sao chép đoạn mã HTML/Javascript được cung cấp.
Thêm đoạn mã vào website của bạn:

Mở tệp HTML của trang web mà bạn muốn tích hợp chatbot.
Dán đoạn mã đã sao chép vào trước thẻ </body> của tệp HTML.


<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Website của tôi</title>
</head>
<body>
<!-- Nội dung trang web -->

<!-- Đoạn mã tích hợp Chative.io -->
<script>
// Đoạn mã được sao chép từ Chative.io
</script>
</body>
</html>

Kiểm tra và hoàn thiện:

Lưu các thay đổi và tải lại trang web của bạn.
Kiểm tra xem chatbot đã xuất hiện và hoạt động đúng cách chưa.
Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Chative.io hoặc tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết trên trang web của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *