HOSTING CHUYÊN NGHIỆP

Hosting DN 09 1

BẢNG GIÁ HOSTING

CÁ NHÂN
800.000đ/năm
Dung lượng: 800MB
Băng thông: 30GB
Tài khoản FTP: unlimited
MySQL: 3
Addon domain: 3
Đăng ký
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
2.200.000đ/năm
Dung lượng: 3GB
Băng thông: 100GB
Tài khoản FTP: unlimited
MySQL: 10
Addon domain: 10
Đăng ký